Více užitečných informací

Slovník pojmů

Posbírali jsme všechny potřebné informace.

Pokud je měsíční splátka půjčky vypočtená pomocí anuitní metody, dlužník zaplatí stejné měsíční splátky po celou dobu trvání půjčky. Splátky tvoří část jistiny a část úroků a ostatních nákladů. Každým měsícem se ve splátce zvyšuje část jistiny a snižuje část úroků a jiných poplatků. Platí to pouze tehdy, pokud je úroková sazba konstantní po celou dobu splatnosti. V případě změny úroků se mění i měsíční splátka.

Osoba, která půjčí finanční prostředky podle smlouvy, a   tím jí vznikne dluh, se nazývá dlužníkem. Podpisem smlouvy se dlužník zavazuje splatit vypůjčenou půjčku a všechny její úroky a jiné poplatky věřiteli, přesně tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Délku specifikované doby úvěrování smlouvy, během níž poskytovatel finančních služeb není oprávněný jednostranně změnit úrokovou sazbu půjčky, nazýváme fixací úrokové sazby.

 

Půjčka, při níž se proces od podání žádosti do schválení uskuteční ve velmi krátkém čase, se nazývá online půjčka. Pokud finanční instituce má zavedený systém video identifikace, žadatel může mít žádanou částku na svém účtu už do jedné hodiny. Obvykle jde o   nižší požadovanou částku.

Obyčejně se účtuje poplatek za posouzení žádosti o půjčku, poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za poskytnutí půjčky. Tyto poplatky nazýváme počátečními náklady. Finanční instituce obvykle uvolňují tyto poplatky, ale je důležité, aby se žadatel seznámil s parametry půjčky předtím, než se rozhodne.

V případě online půjček je příjem žadatele jedinou jistotou finanční instituce na to, že klient vrátí půjčenou částku spolu s   úroky,   protože tento typ půjčky není úvěr hypotečního typu. Finanční instituce požaduje od žadatele potvrzení o   příjmu, které uchazeč dá vyplnit a   potvrdit na svém pracovišti.

Ve smlouvě o půjčce se stanoví podmínky předčasného splacení, což je však možné během celého období. Obecně řečeno, poskytovatelé finančních služeb mohou dovolit předčasné splacení půjčky za určitý poplatek. Tento poplatek je obvykle vyjádřený určitým procentem zbývající jistiny. V případě předčasného splacení, pokud splatíme jen část zbývající jistiny, bude suma měsíční splátky přepočtená na zbylou dobu splacení, protože účtovaný úrok bude určený již na základě snížené jistiny.

Pokud předčasně splatíme celou jistinu, smlouva o půjčce se ukončí zaplacením jistiny a požadovaných poplatků.

Finanční prostředky přijaté za provedenou práci nebo poskytnutou službu se nazývají příjem. Obvykle jde o   měsíční mzdu osoby. Existují i jiné typy příjmu, například příjem živnostníka, příjem z   pronájmu nemovitosti atd. Známe i jednorázové příjmy, například dědictví.

Ti, kteří neplatí včas své měsíční splátky, se mohou velmi rychle ocitnout v   některém registru dlužníků, protože finanční instituce zaregistrují neplatiče a v případě nové žádosti o půjčku ji neschválí.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je pro žadatele půjčky nejvýznamnějším ukazatelem ceny půjčky. Zahrnuje úroky z půjčky, manipulační poplatek, jakož i jednorázové a pravidelné poplatky, pojištění, pokud je pro získání výhodnějšího úroku podmínkou. Nezahrnuje poplatky, které nesouvisejí s vyplacením půjčky, například úroky z prodlení, pojištění, poplatek za předčasné splacení. Pokud se úroková sazba půjčky změní během doby splatnosti, RPSN neodráží tuto změnu. Platí, že čím nižší je ukazatel RPSN, tím je úvěr pro žadatele výhodnější.

Je důležité, že srovnání finančních produktů pomocí RPSN má smysl pouze tehdy, pokud výše půjčky a doba splatnosti jsou stejné.

Poplatky zahrnuty do ukazatele RPSN lze rozdělit na dva typy:

– jednorázové (například poplatek za poskytnutí půjčky)

– pravidelné   (například pojištění, které klient platí pravidelně spolu s měsíční splátkou).

Proto žadatelům doporučujeme, aby byli při podání žádosti o   úvěr obezřetní.

 

Půjčka, při níž se proces od podání žádosti do schválení uskuteční ve velmi krátkém čase, se nazývá rychlá půjčka. Rychlé půjčky jsou i online půjčky. Pokud finanční instituce má zavedený systém video identifikace, žadatel může mít žádanou částku na svém účtu už do jedné hodiny. Obvykle jde o  menší požadovanou částku.

 

Obecně platí, že splátkové pojištění pomůže dlužníkovi. Výše měsíční částky pojištění je určité procento půjčky. Existuje mnoho okolností, které zabraňují dlužníkovi zaplatit měsíční splátku nebo ji ztěžují. Takovým stavem může být nemoc, ztráta práce nebo smrt. V   takových případech splátkové pojištění platí měsíční splátky půjčky namísto dlužníka.

Úrok půjčky je poplatek splatný za používání a riziko částky půjčky poskytnuté finanční institucí,   který je vyjádřený jako procento z výšky půjčky. Výše úroku je vypočtena z částky jistiny nesplaceného úvěru, takže během splácení půjčky se v rámci měsíční splátky výška jistiny zvyšuje, zatímco částka úroků se snižuje.

 

Když se obrátíme na banku nebo jiného poskytovatele finančních služeb, abychom získali menší nebo větší sumu peněz za určitých podmínek, nazýváme to výběrem úvěru. Proces může trvat krátkou (v případě rychlé půjčky), ale i delší dobu, pokud potřebujeme hypoteční úvěr. V   obou případech žadatel musí splňovat všechny podmínky poskytovatele finančních služeb. Kromě osobních dokladů je vždy potřeba, abychom měli např. potvrzení o   příjmu.

Existuje poskytovatel služeb, který je ochotný půjčku vyplatit v hotovosti i v bytě žadatele.