Právní informace

Právní informace

Vlastník stránky instacash.cz InstaCash Kft. (daňové číslo: HU26500469; registrační číslo: 01-09-328893); dále jako Provozovatel, je provozovatelem webové stránky instacash.cz, všechna práva související s webovou stránkou patří společnosti.

Výlučným nositelem majetkových práv webové stránky je Provozovatel a je chráněný autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Společnost nevykonává činnosti finančního zprostředkovatele. Na internetové stránce instacash.sk sk jsou zobrazené marketingové a reklamní informace ohledně finančních produktů třetích stran. Provozovatel nemůže být odpovědný za chyby nebo nepřesnosti v inzerovaných finančních produktech třetích stran, a proto zcela vylučuje nároky takového typu.

 

Pro více informací o finančních produktech zobrazených na webové stránce zájemce může kliknout na tlačítko „Zajímá mě“, a tím může být přesměrovaný na webovou stránku třetí strany. Provozovatel nemá žádný vliv na obsah zobrazený na stránkách třetí strany, proto nemůže být zodpovědný za tyto informace.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za rizika a náklady spojené s finančními produkty třetích stran zobrazených na webové stránce instacash.cz, tento typ nároku je zcela vyloučený.