Z jakého zdroje pocházejí příjmy instacash.cz?

Instacash.cz má smlouvu s poskytovateli finančních služeb, jejichž nabídky jsou na našich webových stránkách. Tito poskytovatelé služeb platí za to, že jim zprostředkujeme návštěvníky stránky instacash.cz. Tyto poplatky jsou vždy zahrnuty do produktů bankovních a nebankovních finančních poskytovatelů, takže klient zaplatí stejnou částku za půjčku, i když najde správnou nabídku prostřednictvím instacash.cz, a také v případě, že kontaktuje přímo poskytovatele.

Nové články

Odborný obsah