Podle čeho schválí finanční instituce žádost o online půjčku?

Poskytovatel služeb kontroluje úvěruschopnost žadatele na základě údajů, které žadatel uvedl. Žádost o půjčku bude schválena pouze v případě, že finanční instituce je přesvědčena, že žadatel je schopný vrátit celkovou částku půjčky spolu s úroky. Legislativa podrobně upravuje způsob posouzení úvěruschopnosti.

Nové články

Odborný obsah