Ovlivňuje výška mého příjmu částku půjčky, o kterou mohu požádat?

Poskytovatelé finančních služeb se v případě osobních úvěrů spoléhají především na ověřený příjem – jelikož půjčka není zajištěna nemovitostí. Podle výše příjmu se rozhodnou, zda půjčku poskytnou nebo ne. Obecně řečeno, čím vyšší je potvrzený příjem žadatele, tím vyšší je výška půjčky. Při posuzování úvěru však berou v úvahu všechny okolnosti včetně toho, kolik členů má rodina, jaká je výška ostatních úvěrů žadatele, jakým dobrým dlužníkem je žadatel atd. NBS zabraňuje příliš velkému zadlužování obyvatelstva, a proto je zákonem určena maximální výška úvěrů, jimiž žadatel může disponovat.

Nové články

Odborný obsah