Co znamená anuitní splácení?

Pokud je měsíční splátka půjčky vypočtená pomocí anuitní metody, dlužník zaplatí stejné měsíční splátky po celou dobu trvání půjčky. Splátky tvoří část jistiny a část úroků a ostatních nákladů. Každým měsícem se v splátce zvyšuje část jistiny a snižuje část úroků a jiných poplatků. Platí to jen za předpokladu, že úroková sazba je konstantní po celou dobu splatnosti. V případě změny úroků se mění i měsíční splátka.

Nové články

Odborný obsah