Ochrana osobních údajů


1 Účel dokumentu Politika pro správu a ochranu osobních údajů

Účelem dokumentu Politika pro správu a ochranu osobních údajů je stanovení norem, podle kterých InstaCash Kft. (sídlo:. 1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4.p. 9 .; daňové identifikační číslo: HU26500469; registrační číslo: 01-09-328893, dále jen „Správce dat“), a správci dat, se kterými spolupracuje, spravují a chrání údaje, které znají během poskytování svých služeb návštěvníkům webové stránky instacash.cz.

Správce dat je plně zodpovědný za činnost vykonanou správci dat, se kterými spolupracuje. Proto Správce dat zajistí v dohodě o spolupráci se správci dat to, aby externí správce dat vždy splňoval podmínky předepsané platnou legislativou.

 

Z toho důvodu Správce dat spolupracuje pouze s takovými správci dat, kteří garantují, že splňují podmínky platné legislativy.

U provedení toho dokumentu Správce dat zohlednil zejména následující legislativu:

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů navíc je i to, aby bylo zajištěno pro každého návštěvníka instacash.cz, že během používání služeb Správce dat budou jeho práva respektována.

 

2 Směrnice ochrany a správy dat

2.1. Údaje mohou být uloženy pouze na specifické a legitimní účely a nesmějí se použít jinak.

2.2. Údaje by měly být legálně získány a zpracovány.

2.3. Údaje musí být přiměřené k účelu jejich uložení a musí být v souladu s tímto účelem a nesmí přesahovat jeho rámec.

2.4. Správce dat při shromažďování, zaznamenávání a řízení dat v každém případě dodrží omezení stanovené zákonem, o své činnosti v každém případě informuje uživatele podle jeho potřeb prostřednictvím e-mailu. Správce dat se zavazuje, že nebude vůči uživateli, který odmítne poskytnout nepovinné údaje, nárokovat sankci.

 

2.5. Metoda uložení dat musí být taková, aby umožňovala identifikaci subjektu údajů pouze na dobu potřebnou pro účely uložení.

2.6. Správce dat při určení způsobu správy dat a při procesu správy dat provede taková technická a organizační opatření, která z jedné strany zaručí realizaci směrnic ochrany osobních údajů, a z druhé strany zajistí zabudování garance ochrany práv osob od procesu správy dat.

2.7. Správce dat provede příslušná technická a organizační opatření, aby zajistil, že se zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou potřebné pro konkrétní účel správy dat. Tato opatření zahrnují množství shromážděných osobních údajů, rozsah jejich správy, dobu jejich uložení a jejich dostupnost. Uvedené opatření je zejména to, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám bez zásahu fyzické osoby.

 

3 Přenos dat, zpracování dat

3.1. Správce dat k provedení povinnosti spojené se správou osobních údajů má právo využít služeb externího poskytovatele zpracování dat. Spravované data zpracuje sám nebo s pomocí externího správce dat. Externí správce dat je osoba, která se zúčastní procesu správy dat Správce dat, není u něj v pracovním poměru, ale mají podepsanou smlouvu o mlčenlivosti a smlouvu o spolupráci. Vykonává úkoly technického charakteru jménem a ve prospěch Správce dat.

 

Seznam externích správců dat:

Název správce dat: UpCloud

Adresa: Eteläranta 12 6. patro Helsinki, 00130 Finsko

Umístění datových serverů: Frankfurt, Německo

 

3.2. Správce dat je oprávněn a povinen poskytnout veškeré osobní údaje které jsou k dispozici a které spravuje příslušným orgánům, pokud jej k tomu legislativa nebo konečné rozhodnutí soudu přinutí. Pro poskytnutí těchto údajů a za jejich důsledky Správce dat nemůže být zodpovědný.

 

4 Práva osob spojené s osobními údaji spravovanými Správcem dat

4.1. Práva osob ohledně spravovaných osobních údajů týkajících se jeho (pokud převládající právní předpisy neomezují tato práva) jsou následující:

– Právo požádat – neprodleně – o opravu, aktualizaci nebo změnu osobních, pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné;

– Právní nárok – neprodleně – k odstranění osobních údajů v případě že byly spravovány výlučně podle souhlasu osoby;

– Přístupová práva – je oprávněn obdržet informace o spravovaných osobních údajích a mít přístup k těmto údajům;

– Právo o přenositelnost údajů – je oprávněn požádat o elektronickou kopii osobních údajů a aby z důvodu používání služeb třetí strany tyto údaje přeposlal.

– Právo na omezení správy – je oprávněn žádat, aby se správa dat dočasně nebo trvale pozastavila ohledně těch osobních údajů, které byly spravovány podle jeho souhlasu.

4.2. Uživatel může nahlásit svou žádost o změnu nebo odstranění osobních údajů přes své Účet uživatele na stránce instacash.cz.

4.3. Uživatel svou žádost spojenou s výše uvedenými právy může vyjádřit posláním elektronické zprávy na e-mailovou adresu info@instacash.cz nebo písemně poštou na adresu: 1163 Budapest, Borotvás u. 2, 4. p. 9., Maďarsko. Žádost zaslaná e-mailem Správcovi dat bude považovat za důvěryhodnou, pouze pokud se odešle z registrované e-mailové adresy.

4.4. Správce dat odpoví na žádosti ohledně správy osobních údajů do 7 dní. Termín se počítá od doručení žádosti.

 

 

 


Při podání žádosti o odstranění, opravu, omezování osobních údajů, Správce dat provede požadovanou změnu a ukončí správu osobních údajů.

Ohledně jakýchkoliv dotazů nebo připomínek kontaktujte Správce dat zasláním e-mailu na adresu info@instacash.cz.