O čem banky neinformují žadatele půjček srozumitelně

Avatar Szilárd Bodon
2019. Únor 11.

Někdy se před výběrem úvěru nebo půjčky rozhodneme navštívit některou pobočku banky, abychom se informovali o podmínkách a možnostech. Přestože pro finanční instituci je povinností poskytnout veškeré informace, může se stát, že po návštěvě budeme mít nezodpovězené otázky.

Musíme být obezřetní a informovaní o úvěru, takže je důležité, abychom neudělali rozhodnutí, které bude mít později negativní vliv na náš život.

Jak se informovat před podáním žádosti?

Mnozí lidé tvrdí, že místo podání žádosti online by se raději informovali osobně od pracovníka banky. Při překročení prahu banky si mohou naivně myslet, že v průběhu následujících minut dostanou všechny potřebné informace. Ve skutečnosti však budou cítit, že poradce jim dává nejednoznačné odpovědi. Nakonec se vrátí domů, aniž by měli o půjčkách nějaký přehled. Navíc banka je bude informovat pouze o vlastních produktech, proto nebudou mít komplexní obraz o nabídkách půjček.

 

Písemné popisy jsou důkladné

Při osobním informování se tedy může snadno stát, že ne všechno bude pro nás jasné. Je možné, že nerozumíme některým výrazům, ale nechceme skákat do řeči poradci. Proto je nejlepší vyžádat veškeré informace o produktu v písemné formě.

Doma, před počítačem je mnohem pohodlnější si všechno přečíst. Pokud něčemu nerozumíme, můžeme se pokusit najít objasnění na internetu nebo si poznamenat naši otázku, a s připravenými otázkami navštívit banku, kde nám objasní to, co potřebujeme.

 

Která nabídka je nejlepší volbou?

Mluvit s poradcem může trvat poměrně dlouho bez toho, že bychom se dopracovali k nějakému závěru. Pokud doma porovnáme dostupné nabídky, například pomocí srovnávacích stránek, jako je instacash.sk, v bance, kterou jsme vybrali, budeme potřebovat pouze dokončit proces. Hlavní věcí je, abychom udělali racionální rozhodnutí, a ne emocionální. Třeba vybrat nabídku, která je nejvýhodnější, a ne tu, kterou nám nabízí sympatický poradce v bance.

 

Několik věcí, na které byste měli dát pozor před uzavřením smlouvy o půjčce

Nejzákladnější informace ohledně půjčky jsou výše požadované částky, doba splácení, úroková sazba. Ale to není všechno. Hlavní ukazatel, podle kterého můžeme nabídky porovnat a následně vybrat nejvýhodnější nabídku, je RPSN – roční procentní sazba nákladů.

Jelikož stále větší počet žádostí o půjčku se podává online, není náročné najít lepší nabídku, pokud nám některá nevyhovuje. K tomu slouží již zmíněné srovnávací webové stránky.

 

Vedlejší náklady, které se mohou připočítat k výšce úvěru

Jednou z největších mylných představ je, že úvěr může být zvýšený jen o úrokovou sazbu. Není to však pravda, protože existují i jiné náklady či poplatky. Ty jsou zahrnuty v ukazateli RPSN. Ale to stále není dostačující, neboť jsou poplatky, které nemusí poskytovatelé připočítat do RPSN. Také jsou poplatky za prodlení s platbou nebo poplatek za upomínku.

 

Informace musí obsahovat i to, co se stane v případě zpoždění platby nebo neplacení

Po pečlivém výběru půjčky bychom se do takové situace neměli dostat, ale přesto by banky měly žadatele informovat o těchto věcech ještě před podepsáním smlouvy o půjčce. Je důležité zdůraznit, že RPSN tyto poplatky a náklady neobsahuje.

To, co si z půjčky koupíme, nám může zpříjemnit život, protože nám to umožní zrealizovat naše sny. Zároveň je velmi důležité, abychom získali dostatečné množství informací o každé možnosti půjčování, protože toto je jediný způsob, jak učinit zodpovědné rozhodnutí.

 

Nové články

Odborný obsah