Více užitečných informací

Nejčastější otázky

Vyplatí se objasnit některé otázky ještě na začátku. Tato sekce je zde proto.

Ve smlouvě o půjčce se stanoví podmínky předčasného splacení, což je však možné během celého období. Obecně řečeno, poskytovatelé finančních služeb mohou dovolit předčasné splacení půjčky za určitý poplatek. Tento poplatek je obvykle vyjádřený určitým procentem zbývající jistiny. Pokud předčasně splatíme celou jistinu, smlouva o půjčce se ukončí zaplacením jistiny a požadovaných poplatků. V případě předčasného splacení, pokud zaplatíme jen část zbývající jistiny, bude

Více informací...

Pokud nastane nešťastná situace a z nějakého důvodu nemůžeme platit měsíční splátku, měli bychom se obrátit na poskytovatele finančních služeb. V takových případech je možné prodloužit dobu splácení, což nám sníží výši měsíčních splátek. Je to mnohem lepší řešení, než neplatit splátky a nakonec se ocitnout v registru dlužníků. Abychom předešli takovým situacím, můžeme požádat o půjčku s pojištěním, což nám pomůže

Více informací...

Poskytovatel finančních služeb v   případě online půjček obvykle nevyžaduje, aby mzda byla zasílána na účet vedený u nich. Je však možné, že získáme příznivější podmínky půjčky, pokud to zařídíme.

Více informací...

Jelikož na finančním trhu je mnoho poskytovatelů finančních služeb, před výběrem online půjčky je třeba, abychom se důkladně informovali. Doporučujeme navštívit stránky finančních agregátorů, jako je například instacash.sk, který porovná půjčky podle parametru, který jsme nastavili. Stačí, když uvedeme částku, dobu splácení nebo výši měsíční splátky. Pokud vybereme danou nabídku, bude nutné přečíst další, detailnější informace na webových stránkách poskytovatele finančních služeb. Pokud RPSN půjčky

Více informací...

V případě vyhodnocení žádosti o poskytnutí online půjčky poskytovatel finančních služeb primárně vychází z výše příjmu žadatele. Kromě toho musí žadatel splnit další podmínky. Například musí být minimálně 3 měsíce zaměstnaný, po určitém věku žadatele je třeba zapojit spoludlužníka a s vysokou pravděpodobností žadatel nemůže být v registru dlužníků. V určitých případech jsou dány slevy dostupné jen pro stávající klienty

Více informací...

Poskytovatelé finančních služeb se v případě osobních úvěrů spoléhají především na ověřený příjem – jelikož půjčka není zajištěna nemovitostí. Podle výše příjmu se rozhodnou, zda půjčku poskytnou nebo ne. Obecně řečeno, čím vyšší je potvrzený příjem žadatele, tím vyšší je výška půjčky. Při posuzování úvěru však berou v úvahu všechny okolnosti včetně toho, kolik členů má rodina, jaká je výška ostatních úvěrů

Více informací...

Jelikož online osobní půjčka není hypoteční typ úvěru, je velmi pravděpodobné, že nedostaneme půjčku bez potvrzení o výši příjmu. Jelikož v tomto případě neexistuje hypoteční jistota, pro poskytovatele je příjem žadatele jedinou zárukou, že úvěr bude splacený. Existují finanční instituce, které poskytnou půjčku i bez potvrzení o příjmu. Žadatelé v těchto případech musí být připraveni na to, že půjčku dostanou

Více informací...

Měsíční splátka je obvykle vypočtena anuitní metodou, každým měsícem se zvyšuje ve splátce část jistiny a snižuje část úroků a jiných poplatků. Pokud tento den nepřipadá na bankovní den, bude splatný následující bankovní den.  

Více informací...

Pokud je měsíční splátka půjčky vypočtená pomocí anuitní metody, dlužník zaplatí stejné měsíční splátky po celou dobu trvání půjčky. Splátky tvoří část jistiny a část úroků a ostatních nákladů. Každým měsícem se v splátce zvyšuje část jistiny a snižuje část úroků a jiných poplatků. Platí to jen za předpokladu, že úroková sazba je konstantní po

Více informací...

Délku specifikované doby úvěrování smlouvy, během níž poskytovatel finančních služeb není oprávněný jednostranně změnit úrokovou sazbu půjčky, nazýváme fixace úrokové sazby.

Více informací...

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je pro žadatele půjčky nejvýznamnějším ukazatelem ceny půjčky. Zahrnuje úroky z půjčky, manipulační poplatek, jakož i jednorázové a pravidelné poplatky. Nezahrnuje poplatky, které nesouvisejí s vyplacením půjčky, například úroky z prodlení, pojištění, poplatek za předčasné splacení. Pokud se úroková sazba půjčky změní během doby splatnosti, RPSN neodráží tuto změnu.

Více informací...

Poskytovatel služeb kontroluje úvěruschopnost žadatele na základě údajů, které žadatel uvedl. Žádost o půjčku bude schválena pouze v případě, že finanční instituce je přesvědčena, že žadatel je schopný vrátit celkovou částku půjčky spolu s úroky. Legislativa podrobně upravuje způsob posouzení úvěruschopnosti.

Více informací...

Úrok půjčky je poplatek splatný za používání a riziko částky půjčky poskytnuté finanční institucí, který je vyjádřený jako procento z výšky půjčky. Výše úroku je vypočtena z částky jistiny nesplaceného úvěru, takže během splácení půjčky se v rámci měsíční splátky výška jistiny zvyšuje, zatímco částka úroků se snižuje.

Více informací...

V oblasti online půjček již existuje způsob video identifikace. Proto je možné, aby celý proces žádosti o online půjčku proběhl online. Tento způsob je zatím mezi poskytovateli velmi vzácný.

Více informací...

Mnoho účastníků na trhu nabízí půjčky. Tyto nabídky jsou odlišné. V mnoha případech zájemci nejsou schopni porovnat nabídky nebo je porovnají jen těžko. Porovnáním několika parametrů můžeme jednoznačně určit, která volba je správnou volbou. Kalkulátory těchto webových stránek porovnávají různé nabídky profesionálně přesným a aktuálním způsobem. Zájemci si proto mohou být jisti, že podle svých

Více informací...

Instacash.cz má smlouvu s poskytovateli finančních služeb, jejichž nabídky jsou na našich webových stránkách. Tito poskytovatelé služeb platí za to, že jim zprostředkujeme návštěvníky stránky instacash.cz. Tyto poplatky jsou vždy zahrnuty do produktů bankovních a nebankovních finančních poskytovatelů, takže klient zaplatí stejnou částku za půjčku, i když najde správnou nabídku prostřednictvím instacash.cz, a také v

Více informací...

Instacash.cz je finanční agregátor, jehož hlavním cílem je poskytovat nejvyšší úroveň služeb klientům hledajícím online půjčky. Kalkulátor najde na základě zadaných parametrů nejlepší nabídky produktů bankovních a nebankovních finančních poskytovatelů. Kromě toho poskytuje o těchto nabídkách podrobné informace. Kliknutím na „mám zájem“ se potenciální klient dostane na stránku poskytovatele finančních služeb, kde může přímo požádat

Více informací...

Online půjčka patří mezi spotřební úvěry a její poskytovatel nekontroluje, na co se půjčené finanční prostředky použijí. Půjčené finance mohou být využity na cokoli (zdravotní péči, renovaci, nákup elektronických zařízení, studium atd.).

Více informací...

Pokud je uchazeč o online půjčku zaregistrovaný v některém registru dlužníků, nemůže tuto půjčku získat. Je možné, že finanční instituce dá půjčku žadatelům, kteří se dopustili zpoždění splátky kvůli tomu, že byli nepozorní. V tomto případě může žadatel očekávat vyšší úroky nebo RPSN.

Více informací...

Finanční instituce vyžadují výšku měsíčního příjmu žadatele k posouzení žádosti o půjčku. To však není jediný faktor při rozhodování, zda se půjčka žadateli přidělí. Berou se v úvahu měsíční splátky již existujících půjček žadatele a skutečnost, zda po poskytnutí nové půjčky bude klient schopen platit měsíční splátky.

Více informací...

Obyčejně se účtuje poplatek za posouzení žádosti o půjčku, poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za poskytnutí půjčky. Finanční instituce obvykle uvolňují tyto poplatky, ale je důležité, aby se žadatel seznámil s parametry půjčky před tím, než se rozhodne.

Více informací...

Obecně jsou online osobní půjčky použité na pokrytí neočekávaných výdajů, jako jsou náklady na zdravotní péči, financování různých oprav. Není neobvyklé financovat studium, svatby dokonce i elektronická zařízení.

Více informací...

Proces začíná vyplněním online formuláře a nahráváním požadovaných dokumentů. Finanční instituce zkontroluje přijaté údaje, dokumenty, a zda není žadatel uvedený v některém registru dlužníků. Pokud disponuje finanční instituce online video identifikací, proces se obvykle uskuteční do 24 hodin, a částka úvěru se dostane na účet klienta. V opačném případě proces vyžaduje několik dní.

Více informací...

Osobní půjčka je druh osobního úvěru, který banka obvykle akceptuje ve velmi krátkém čase, aniž klient musel navštívit pobočku. Je to typ úvěru, který nemusí být zajištěný nemovitostí a není při něm zapotřebí ručitel. Jde o svobodně použitelný úvěr. Obvykle se používá k překonání krátkodobých finančních potíží.

Více informací...