Co jsou P2P půjčky? Potřebujeme je?

Avatar Szilárd Bodon
2019. Leden 23.

Možná jste již slyšeli o zkratce P2P. Co přesně znamená?

Je to zkratka z anglických slov peer-to-peer. Ve světě počítačových sítí jsou „peer“ počítačové systémy, které jsou navzájem spojené přes internet. Ve světě půjček P2P může znamenat i person-to-person. A tím jsme se dostali k výsledku naší hádanky. Jde o půjčky, u nichž je banka vynechána z transakce, a lidé si půjčí peníze navzájem. V rodině, mezi známými to je jednoduché, možná každý z nás v životě alespoň jednou půjčil někomu nebo od někoho.

 

Můžu fungovat kolektívní půjčky?

Ale otázka je, jak to může fungovat mezi neznámými lidmi? V následující části to vysvětlíme. Existují lidé, kteří mají peníze, které by chtěli investovat. A chtěli by vydělat víc, než jim banka nabízí. Na druhé straně jsou lidé, kteří by si půjčili. Jak se spojí? Pomocí zprostředkovatele. Oni jsou ti, kteří pomocí internetové stránky nabídnou platformu k těmto transakcím, kde se setkají nabídky investorů a požadavky dlužníků. Investoři chtějí realizovat lepší výnos než od bank, oni nabízejí své finanční prostředky na stránce zprostředkovatele. Na druhé straně lidé, kteří potřebují peníze, se tak jistě zviditelní. Dlužníci zaplatí nižší úrok než v bance, investoři zrealizují vyšší úrok a zprostředkovatel si nechá určitou částku z úroku, který zaplatí dlužník.

Samozřejmě, investor chce minimalizovat své riziko. Proto kolektivní půjčky fungují tak, že investoři zadají, jakou částku chtějí investovat, a tu částku půjčují několika dlužníkům. To jim sníží riziko nesplacení dluhu nebo její určité části některým dlužníkem. Tím pádem i dlužníci dostávají půjčenou částku od několika investorů. Takto funguje kolektivní půjčka.

Bez platformy zprostředkovatele by kolektivní půjčování nemohlo fungovat. Z provize provozuje P2P platformu, internetovou stránku.

 

Jaké typy P2P půjček známe?

Existují dva typy P2P půjček. První typ kolektivního půjčování funguje tak, že zprostředkovatel podle podkladů, které obdrží od dlužníka, podle jeho digitální stopy určí, za jaké podmínky může dostat půjčku. Dlužník je buď akceptuje, nebo ne. Nakonec roztřídí dlužníky podle jejich bonity do kategorií a investor si může vybrat, do které kategorie chce investovat. Čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Nakonec zprostředkovatel rozdělí peníze mezi dlužníky, kteří mohou začít půjčku splácet v měsíčních splátkách.

Druhý typ funguje formou aukce. Dlužníci zadají svůj požadavek. Investoři zase zkoumají informace o dlužnících a jejich požadavky a vybírají si dlužníka, kterému jsou ochotni půjčit.

Nakonec si objasněme, zda kolektivní půjčky vlastně potřebujeme. V západních zemích patří mezi běžné formy půjčování. U nás tak obvyklé ještě nejsou, přestože již existují zprostředkovatelé i v Česku. Proč nejsou zatím populární?

Může být více důvodů:

–       Lidé nedůvěřují této formě půjčování. Je to pochopitelné, zejména z investorské strany. Mohou mít pocit, že není zaručeno, že jim půjčené peníze budou vráceny, protože investor se nezabývá vymáháním neplatných půjček.

–        Z uvedeného důvodu poptávka o půjčku může být vyšší než nabídky investorů.

–       Zájemci se o možnostech půjčování obvykle informují ve své bance, a nikoli na internetu.

Pokud investoři budou získávat opravdu vyšší výnosy než v bankách za tradiční termínované vklady a dlužníci zase nižší úroky, kolektivní půjčování bude mít své místo na finančním trhu i v Česku.

Nové články

Odborný obsah